Synergy Accessibility Tips Khả năng tiếp cận chế độ

Sự riêng tư

 

Thỏa thuận sử dụng ParentVUE/StudentVUE

ParentVUE và StudentVUE là ứng dụng dựa trên internet cung cấp quyền truy cập vào hồ sơ giáo dục đối với phụ huynh/người giám hộ và học sinh của huyện thông qua một trang web Internet an toàn. Tất cả các phụ huynh/người giám hộ và các sinh viên muốn sử dụng ParentVUE hoặc StudentVUE phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận này.

A. quyền và trách nhiệm
Truy cập ParentVUE/StudentVUE là một dịch vụ miễn phí được cung cấp cho tất cả các sinh viên hiện tại và các phụ huynh/người giám hộ của học sinh huyện. Truy cập vào thông tin sinh viên thông qua ParentVUE/StudentVUE là một đặc ân, không phải là một quyền. Một phụ huynh/giám hộ sẽ được cho phép để kích hoạt tài khoản ParentVUE chỉ sau khi học sinh ghi danh trong huyện. Một khi một học sinh rút hoặc sinh viên tốt nghiệp, ParentVUE truy cập vào hồ sơ giáo dục mà học sinh sẽ được gan. Cha mẹ/người giám hộ và student(s) của họ phải thực hành sử dụng thích hợp và đạo đức của ParentVUE.

Cha mẹ/người giám hộ và sinh viên sẽ cần một thiết bị với dịch vụ Internet sử dụng ParentVUE hoặc StudentVUE. Trong khi các ứng dụng được thiết kế để người dùng thân thiện, huyện không thể hứa hẹn tối ưu truy cập cho tất cả người dùng và do nguồn lực hạn chế, không thể cung cấp cho cá nhân giải đáp thắc mắc nếu có khó khăn kết nối hay sử dụng ParentVUE hoặc StudentVUE.

B. trách nhiệm về tính chính xác của thông tin
Thông tin chính xác là trách nhiệm chung giữa các huyện trường và phụ huynh/người giám hộ. Trong khi huyện làm cho mọi nỗ lực để đảm bảo thông tin là chính xác và đầy đủ, phụ huynh/giám hộ nên định kỳ kiểm tra thông tin cá nhân và liên lạc sinh viên của họ để xác nhận rằng tất cả thông tin là chính xác. Các câu hỏi về lượng khán giả có thể được gửi cho văn phòng nhà trường, và các câu hỏi về các lớp cần được giải quyết để giáo viên của học sinh.

C. sử dụng ParentVUE
Cha mẹ/người giám hộ và sinh viên được yêu cầu phải tuân thủ các nguyên tắc sau:
Cha mẹ/người giám hộ và sinh viên phải:
 hành động theo cách thức trách nhiệm, đạo Đức và pháp lý trong khi sử dụng ParentVUE hoặc StudentVUE.
• chia sẻ mật khẩu của họ với bất cứ ai.
• cố gắng truy cập vào thông tin cho bất kỳ tài khoản nào được gán cho người dùng khác.
• không tìm cách thay đổi hoặc phá hủy dữ liệu hoặc bỏ qua các biện pháp an ninh mạng của huyện.
• không đặt máy tính của họ để tự động đăng nhập vào trang web ParentVUE hoặc StudentVUE.
• không sử dụng trang web này Internet cho bất kỳ hoạt động bất hợp pháp, bao gồm các hành vi vi phạm luật liên bang và tiểu bang dữ liệu riêng tư.
• Cha mẹ/người giám hộ hoặc sinh viên xác định một vấn đề an ninh trong ParentVUE hoặc StudentVUE nên thông báo cho trường học của họ ngay lập tức, mà không có chứng minh các vấn đề cho bất cứ ai khác.
• Cha mẹ/người giám hộ và sinh viên không tuân thủ điều khoản sử dụng sẽ bị từ chối truy cập vào các trang web.
• Cha mẹ có quyền nuôi con chung quy phạm pháp luật của sinh viên của họ, nhưng sống ngoài mỗi có thể kích hoạt một tài khoản ParentVUE riêng biệt. Cha mẹ không nuôi giữ con có thể kích hoạt một tài khoản ParentVUE riêng biệt. Tuy nhiên, cha mẹ không nuôi giữ con sẽ không được phép truy cập điện tử vào liên lạc (điện thoại, địa chỉ) của cha mẹ quyền nuôi con duy nhất và địa chỉ liên lạc khẩn cấp cho các sinh viên.

D. giới hạn trách nhiệm pháp lý của khu học chánh
Huyện sẽ sử dụng các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin sinh viên không được phép xem. Huyện là không chịu trách nhiệm về các khiếu nại phát sinh thông qua việc sử dụng các ParentVUE hoặc StudentVUE, Hệ thống máy tính của huyện hoặc Internet. Huyện sẽ không chịu trách nhiệm cho hành động thực hiện bởi phụ huynh/người giám hộ thỏa hiệp thông tin của sinh viên. Huyện có quyền hạn chế hoặc chấm dứt các ParentVUE hoặc StudentVUE để xem thông tin sinh viên mà không cần thông báo. Tất cả các ParentVUE và StudentVUE hoạt động tài khoản điện tử ghi lại.